Jsme specialisté na požární bezpečnost Máme řešení pro každého z Vás

LIKA-BP, a.s. je autorizovaným distributorem stabilního vysokotlakého vodního mlhového hasicího zařízení HI-FOG® (výrobce společnost Marioff Corporation Oy Finsko), rovněž zabezpečuje projekci, dodávku, montáž a servis stabilních hasicích zařízení - sprinklerové SHZ, drenčerové SHZ, pěnové SHZ, práškové SHZ, plynová SHZ vlastní výroby (FK-KOMPLET® a FK-RACK®) a plynová SHZ zahraniční výroby koncernu TYCO (FM200, NOVEC, INERGEN, CO2, N2). Zajišťuje ochranu ocelových a betonových konstrukcí nástřikem PERLIFOC, provádí aplikace protipožárních ucpávek a těsnění v systémech HILTI, INTUMEX, PROMAT, DUNAMENTI a instalace požárních a tlakových ucpávek v systému ROXTEC. Outsourcing v oblasti požární ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zahrnuje kromě vlastní dozorové činnosti také provádění revizí a servisu věcných prostředků požární ochrany (hasicích přístrojů a hydrantů) a servisu vyhrazených technických zařízení (tlakových, elektrických, plynových a zdvihacích), včetně prodeje osobních ochranných pracovních pomůcek, bezpečnostních fotoluminiscenčních tabulek apod.

 

 

 

Podílíme se na rekonstrukci chaty Libušín. Více informací naleznete zde

 

 

Vyjádření společnosti KLIKA-BP k metodickému pokynu GŘ HZS naleznete zde

 

Rozhovor s Ing. Kadlecem pro časopis Stavebniserver.com

Náš generální ředitel představil společnost KLIKA-BP, a.s. a některé z našich zajímavých projektů. Více v rozhovoru zde

 

Společnost KLIKA-BP, a.s. získala osvědčení Národního bezpečnostního úřadu ve stupni DŮVĚRNÉ.

V prosinci 2017 jsme se naše společnost stala držitelem osvědčení Národního bezpečnostního úřadu č. 002370 ve stupni DŮVĚRNÉ. Získání tohoto osvědčení nám otvírá dveře k dalším zajímavým projektům.

 

POZOR!! Nová emailová adresa pro zasílání poptávek na vodní SHZ.

Zjednodušujeme a urychlujeme systém vyřizování poptávek k vodním hasicím zařízením. Pro jakýkoliv dotaz, poptávku nebo požadavek na cenovou nabídku týkající se vodních SHZ, prosím, používejte emailovou adresu poptavky@klika.cz

 

Informace pro naše obchodní partnery - zasílání faktur

Faktury v elektronické podobě nám můžete zasílat emailem na adresu faktury@klika.cz

 

 

 

 

Klika BP | 1993-2013Profesionalita. Odpovědnost.

 

FK-KOMPLET

FK-KOMPLET

Stabilní hasicí zařízení plynové FK-KOMPLET® jsme vyvinuli a vyrábíme přímo v naší společnosti.Je to samostatné, plně automatické, detekční a protipožární hasicí zařízení určené do počítačových sálů, serveroven, telefonních ústředen, záložních zdrojů, velínů strojních zařízení, rozvoden, technologických zařízení, rozvaděčů dieselagregátů, motorových prostorů, obráběcích strojů, archivů, muzeí, skladů a podobně. 

více

FK-RACK

FK-RACK

Hasicí zařízení plynové FK-RACK® jsme vyvinuli a vyrábíme přímo v naší společnosti.Je to samostatné, plně automatické, detekční a hasicí zařízení určené pro 19" a širší serverové skříně. V zařízení FK-RACK® jsou použity všechny typy chemických hasiv včetně ekologické alternativy. Z hlediska ochrany životního prostředí se jedná o čistá hasiva, schválená příslušnými certifikačními orgány, která splňují základní požadavky na výrobek.

více

Pěnové SHZ

Pěnové SHZ

Pěnové systémy fungují tak, že smísí pěnový koncentrát s vodou a vzduchem, takže vznikne pěna. Ta vytvoří tepelně odolný stabilní povlak na palivu, čímž oddělí hořlavé páry od vzduchu a plamenů. Tato zařízení jsou využívána v případech, kdy se nedá s dostatečnou účinností použít k hašení požáru samotná voda. Příkladně požáry uhlovodíků jako benzín, motorová nafta, aceton, alkoholy apod. Při aplikaci pěny dojde k pokrytí plochy (objemu) požáru celistvou vrstvou, která zamezuje přístupu vzdušného kyslíku do zóny hoření. Současně s tím se omezuje značně i znečištění životního prostředí toxickými látkami ze zplodin hoření.

více

Systémy s chemickými hasivy

Systémy s chemickými hasivy

K systémům s chemickými hasivy patří Hygood, systém mezinárodně uznávaný, jako doložené, spolehlivé a efektivní protipožární řešení a ochrana vysoce hodnotného majetku, procesů a míst. Zároveň i ochrana osob, které v těchto chráněných prostorech pracují za dodržení stanovených podmínek.

více