Protipožární nátěry konstrukcí

Protipožární nátěry konstrukcí

Zpěňovatelné nátěry jsou jednou z možností, jak účinně zajistit ochranu daného podkladu. Nátěry obsahující retardéry hoření působením tepla vytváří zpěňováním expandující vrstvu, která tvoří tepelnou bariéru.

Když teplota povrchu nátěru dosáhne kritické teploty, povrch začne tát a měnit se ve vysokoviskózní kapalinu. Současně jsou zahájeny reakce, při kterých se uvolňují plyny s nízkou tepelnou vodivostí. Tyto plyny jsou zachyceny uvnitř vysokoviskózní kapaliny (tvoří se bublinky). Výsledkem je expanze pěny nátěru, která tvoří zuhelnatělou ochrannou vrstvu působící jako izolační bariéra mezi ohněm a podkladem.

Tloušťka zpěněného nátěru je několikanásobně (~50×) větší než původní tloušťka zaschlého nátěru. Následkem vzniku této izolační bariéry mohou být zpěňovatelné nátěrové hmoty zvláště vhodné na ochranu stavebních a jiných konstrukcí.

Výhody

 • nízká hmotnost v porovnání s jinými systémy
 • použití na ocel, dřevo, plastové kabelové rozvody
 • estetický vzhled

 

Nevýhody systému:

 • aplikace musí být prováděná výhradně odborně způsobilou firmou
 • je požadována kompatibilita se základním i případným krycím nátěrem
 • doba životnosti je stanovená pouze odhadem (nátěr na organické bázi nebude plně funkční po dobu existence stavební  konstrukce)
 • obtížná a nákladná obnovitelnost – měl by být aplikován na dostupná místa
 • aplikace ve více vrstvách

Použití

Protipožární ochrana:

 • ocelových konstrukcí
 • betonových konstrukcí
 • trapézových plechů

Servis

Kontroly a servis aplikovaných protipožárních nátěrů jsou pro nás samozřejmostí.

Kontakty


Produktový a projektový manažer - pasivní systémy požární ochrany

Ing. František Rosecký
tel.: +420 606 764 655
email: frantisek.rosecky@klika.cz