CO2

CO2

Systémy CO2 lze ovládat manuálně nebo automaticky. Automatický systém je vždy konstruován s časovým zpožděním a dalšími bezpečnostními funkcemi, které usnadní evakuaci osob přítomných v chráněném prostoru. Vhodný typ automatické detekce je třeba volit s ohledem na správnou funkci zařízení. Systémy s hasivem CO2 musí být pravidelně kontrolovány. Zajistí se tak řádná funkce systému v případě požáru. Pro ochranu strojů, tiskařských lisů a menších zařízení se využívají tzv. lokální systémy.

Strategie ochrany před požárem s využitím oxidu uhličitého závisí na povaze rizika a typu prostředí. Nejběžněji se používá jako součást zaplavovacích systémů, kdy je oxid uhličitý vypouštěn do uzavřeného prostoru, dokud neklesne koncentrace kyslíku na takovou hladinu, kdy již není možné spalování.
Vzhledem k tomu, že oxid uhličitý je těžší než vzduch, jeho vysoký účinek spočívá v tom, že vytvoří v nízké výšce hasicí oblak, který se rozprostře po velmi velké ploše a dostane se i do skrytých prostor. Je také účinný při hašení vnitřního a doutnajícího ohně.
V závislosti na objemu prostoru, který chcete tímto systémem ochránit, lze oxid uhličitý skladovat v kapalném stavu ve vysokotlakých lahvích nebo hluboko zmrazený v nádržích.
Oxid uhličitý lze vypouštět i delší dobu, zejména tehdy, pokud existuje riziko opětovného vznícení požáru nebo vytrvalého vnitřního hoření.

Místní systémy, kdy jsou trysky namířeny přímo na ohrožené zařízení, se používají především pro ochranu strojů a tiskařských lisů. Menší zaplavovací systémy, ve spojení s velmi rychlým detekčním systémem, se používají tam, kde hrozí riziko exploze.

Systém lze ovládat manuálně nebo automaticky. Automatický systém může být konstruován s časovým zpožděním a dalšími bezpečnostními funkcemi, které usnadní evakuaci pracovníků. Způsob detekce je třeba zvolit tak, aby bylo fungování systému optimální bez zbytečného ohrožení pracovníků.
Systémy využívající oxid uhličitý je třeba pravidelně udržovat a testovat, aby bylo zajištěno, že systém bude v případě požáru řádně fungovat.

CO2

Oxid uhličitý je „čistá“ látka chránící před požárem. Potlačuje oheň, kdy je oxid uhličitý vypouštěn do uzavřeného prostoru, dokud neklesne koncentrace kyslíku na takovou hladinu, kdy již není možné spalování, aniž by při tom došlo k nějakému znečištění nebo poškození zařízení nebo prostředí.

Oxid uhličitý je však toxický, nedýchatelný plyn pro člověka nebezpečný, takže by měl být používán velmi opatrně.

Výhody

KE STAŽENÍ

Leták Systémy s chemickými hasivy - PDF
Leták HYGOOD - PDF

Použití

Protipožární ochrana:

 • chemických výrob
 • skladování hořlavých plynů
 • skladování hořlavých kapalin
 • výroben barev
 • petrochemických výrob
 • rozvoden, trafostanic

Reference

 • Samsung Galanta
 • AV ČR Jenštejn
 • Hyundai Nošovice
 • Čepro Včelná
 • INA Skalica SR

Servis

Servis stabilních hasicích zařízení je součástí našeho portfolia.

Kontakty

Produktový a projektový manažer - plynová SHZ

Bc. Jakub Bulant
tel: +420 724 239 961
email: jakub.bulant@klika.cz

 

Marek Chvojsík
tel: +420 728 964 967
email: marek.chvojsik@klika.cz

 

Marek Doležal
tel.: +420 602 193 652
email: marek.dolezal@klika.cz