INERGEN

INERGEN

INERGEN (IG-541) hasí požáry v uzavřených prostorách tím, že snižuje hranici kyslíku pod hladinu nutnou k hoření. INERGEN je směsí dusíku, argonu a oxidu uhličitého. Tato směs je určena pro bezpečnou a ekologickou ochranu proti požáru pomocí plynu. Aby bylo možné použít jednu baterii lahví k hašení ve více prostorách, lze do systému instalovat tzv. sekční ventily. Všechny navrhované systémy jsou konstruovány a vybaveny tak, aby nemohlo dojít k poškození hašeného prostoru během vypouštění hasiva.

INERGEN hasí požáry v uzavřených prostorách tím, že snižuje hranici kyslíku pod hladinu nutnou k hoření. U většiny hořlavých látek stačí, když je normální hladina kyslíku 21 % snížena přibližně pod 15%.
Malé množství oxidu uhličitého podporuje absorpci kyslíku v lidském těle, čímž chrání osoby, které by se v případě požáru ocitly v uzavřeném prostoru, před negativním účinkem snížené hladiny kyslíku.

Aby bylo možné použít jednu baterii lahví k hašení ve více prostorách, lze do systému instalovat tzv. sekční ventily. Všechny navrhované systémy jsou konstruovány a vybaveny tak, aby nemohlo dojít k poškození hašeného prostoru během vypouštění hasiva.

Úspěch INERGENu, jednak jako náhrady za Halon, jednak jako víceúčelového hasicího systému, vychází ze skutečnosti, že účinně splňuje všechny cíle moderního systému protipožární ochrany včetně bezpečnosti osob, účinnosti hašení a ochrany okolního prostředí.

IG-541

Hasicí médium označované jako IG-541 je směsí dusíku, argonu a oxidu uhličitého. Plynné hasivo snižuje koncentraci O2 pod 15% a zastavuje tak chemickou reakci hoření.

Výhody

 • nedochází k poškození ozónu
 • nezpůsobuje globální oteplování
 • nehromadí se v atmosféře
 • nepředstavuje žádné riziko pro pracovníky

KE STAŽENÍ

Leták Systémy s chemickými hasivy - PDF
Leták HYGOOD - PDF

Použití

Protipožární ochrana:

 • místností s počítači
 • telekomunikačních místností
 • dozoren a režijních místností
 • ovládacích skříní
 • spínacích zařízení
 • turbín
 • v oblasti obalování prášků
 • archivů
 • muzeí
 • letových simulátorů
 • lokomotiv
 • laboratoří

Reference

Česká národní banka
Pražská plynárenská
Česká pošta
Barum Otrokovice
AV ČR Praha
Continental Frenštát pod Radhoštěm
a mnoho dalších

Servis

Servis stabilních hasicích zařízení je součástí našeho portfolia.

Kontakty

Produktový a projektový manažer - plynová SHZ

Bc. Jakub Bulant
tel: +420 724 239 961
email: jakub.bulant@klika.cz

 

Marek Chvojsík
tel: +420 728 964 967
email: marek.chvojsik@klika.cz

 

Marek Doležal
tel.: +420 602 193 652
email: marek.dolezal@klika.cz