ISOVER FireProtect®

ISOVER FireProtect®

Izolační desky vyrobené z minerální plsti Isover. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad.Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru desek. AS kvalita dle AGI Q 132, ČSN EN 13468 a ASTM C 795 – izolace nerezových technologických zařízení. Hydrofobizace dle ČSN EN 1609.

 

 

Technické parametry:

Desky z minerálních vláken FireProtect 150 se používají ke dvěma účelům. Buď jako certifikovaný obklad pro zvýšení požární odolnosti ocelových konstrukcí nebo slouží jako polotovar k dalšímu zpracování. Velká míra přesnosti při výrobě desek FireProtect je totiž předurčuje pro výrobu protipožárních dveří (tolerance tloušťky ±1 mm). Finální produkt v konstrukci se musí chránit vhodným způsobem před povětrnostními vlivy. Desky mohou být vyrobeny s povrchovou úpravou netkanou textilií (ozn. FireProtect 150F). Při zátěži materiálu například spalinami, či jejich kondenzátem, případně pak mechanickým namáháním, jako jsou opakované vibrace, případně ve spojení s teplotami nad 500 °C, je potřebné odsouhlasit s výrobcem správné použití výrobku.

Objemová hmotnost (tloušťka 20 – 25 mm): 165 kg m-3

Objemová hmotnost (tloušťka ≥ 30 mm): 150 kg m-3

Krátkodobá nasákavost Wp: << 1 kg m-2

Faktor difuzního odporu minerální vlny bez polepu µ: 1,3

Třída požární odolnosti: A1

Měrná tepelná kapacita Cp: 800 K . kg-1. K -1

Tepelná vodivost: 0,037 Wm . k

Nejvyšší provozní teplota: 700 °C

Bod tání tt: ≥ 1000°C

Index šíření plamene: 0,00 mm min-1

 

FireProtect® - upevněníFireProtect® - nástroje pro upevnění

Výhody

Výhody:

 • velmi dobré tepelně izolační vlastnosti (nízká tepelná vodivost)
 • požární ochrana – nehořlavý materiál
 • vysoká teplotní odolnost (možnost použití až do nejvyšší provozní teploty 700 °C)
 • velmi dobrá pohltivost zvuku (vysoký činitel pohltivosti)
 • ekologická a hygienická nezávadnost
 • vodoodpudivost – izolační materiály Isover jsou hydrofobizované
 • dlouhá životnost
 • odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
 • vynikající zpracovatelnost – výrobek lze snadno řezat ostrým nožem, vrtat, apod.

Použití

Protipožární ochrana:

 • ocelových konstrukcí
 • střech z ocelových trapézových plechů