Pěnové SHZ

Pěnové SHZ

Pěnové systémy fungují tak, že smísí pěnový koncentrát s vodou a vzduchem, takže vznikne pěna. Ta vytvoří tepelně odolný stabilní povlak na palivu, čímž oddělí hořlavé páry od vzduchu a plamenů. Tato zařízení jsou využívána v případech, kdy se nedá s dostatečnou účinností použít k hašení požáru samotná voda. Příkladně požáry uhlovodíků jako benzín, motorová nafta, aceton, alkoholy apod. Při aplikaci pěny dojde k pokrytí plochy (objemu) požáru celistvou vrstvou, která zamezuje přístupu vzdušného kyslíku do zóny hoření. Současně s tím se omezuje značně i znečištění životního prostředí toxickými látkami ze zplodin hoření.

Podle stupně napěnění rozlišujeme:

 • těžké pěny (číslo napěnění 2-20)
 • střední pěny (číslo napěnění 21-200)
 • lehké pěny (číslo napěnění nad 200)

Používají se zásadně certifikovaná pěnidla, která jsou biologicky odbouratelná, ale přesto je nutné dbát na to, aby se tato média v nezředěném stavu nedostávala do povrchových vod.

Pěna

Jako hasivo je používána pěna, která je hned po vodě druhým nejpoužívanějším hasivem. Jedná se o směs vody a pěnidla, do níž se přisává vzduch.
Pěnidla jsou speciální kapalné koncentráty, které se přiměšují ve vhodné koncentraci do vody (0,4 - 8 % obj.).
Používají se různé druhy pěnidel: proteinová, fluoroproteinová, syntetická, pěnidla tvořící vodní nebo polymerní vrstvu apod.

Výhody

KE STAŽENÍ

Leták Pěnové SHZ- PDF

 

Použití

Protipožární ochrana:

 • letišť
 • chemických výrob
 • chemických skladů
 • námořních plavidel
 • těžebních plošin
 • skladovácích prostor papíru
 • skladů hořlavých kapalin
 • skladovacích prostor petrochemických látek
 • elektráren
 • rafinerií
 • skladovacích prostor pneumatik

Reference

 • Čepro
 • Slovnaft
 • Insprav Litvínov
 • Gumotex Břeclav
 • Ecorec ČR
  a mnoho dalších.

Servis

Zajišťujeme:

 • zaměření a přípravu nabídky dle konkrétních parametrů 
 • vypracování projektové dokumentace
 • instalaci systému, odzkoušení a testování
 • uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy
 • záruční a pozáruční servis