FK-KOMPLET

FK-KOMPLET

Stabilní hasicí zařízení plynové FK-KOMPLET® jsme vyvinuli a vyrábíme přímo v naší společnosti.

Je to samostatné, plně automatické, detekční a protipožární hasicí zařízení určené do počítačových sálů, serveroven, telefonních ústředen, záložních zdrojů, velínů strojních zařízení, rozvoden, technologických zařízení, rozvaděčů dieselagregátů, motorových prostorů, obráběcích strojů, archivů, muzeí, skladů a podobně.
 

Systém FK-KOMPLET® obsahuje hasicí látku HFC 236fa (hexafluorpropan) nebo variantně také látku HFC 227ea (heptafluorpropan). Tyto látky jsou z hlediska ochrany životníhoprostředí schválené příslušnými certifikačními orgány. Také zároveň splňují základní požadavky národní i evropské legislativy.

Funkce sytému FK-KOMPLET:

Detekce (FK-systém) - identifikaci požáru zajišťují kouřová, teplotní nebo záblesková čidla, teplotní kabely, případně nasávací detekční systém. Spuštění hašení - ovládání nádob s hasivem prostřednictvím ústředny FK-start®. Jednotlivé nádoby s hasivem jsou osazeny speciální hlavou s elektromagnetickým ventilem. Hasivo je rozvedeno dopravním potrubím. Hašení požáru - hasivo se aplikuje z trysek přímo do chráněného prostoru. Kotvicí prvky jsou seismicky odolné.

 

FM 200

Hasivem je bezbarvý plyn bez zápachu. Hasicí účinek FM200 spočívá v absorpci tepla z plamenů, Je tedy z větší části podmíněn fyzikálně a z menší části chemicky.

HFC 236 FA

Jedná se o nevodivé, nekorozivní a nehořlavé hasivo s nulovou hodnotou ODP (tzn. nepoškozuje ozónovou vrstvu). Je využíváno v certifikovaných hasicích zařízeních s názvem FK-KOMPLET® vlastní konstrukce a výroby.

Výhody

 • přijatelný poměr ceny a výkonu
 • stavebnicový systém umožňuje kombinaci lokální a globální ochrany
 • zásobní nádoby lze instalovat přímo do chráněného prostoru
 • malé prostorové nároky na umístění systému
 • snadná a rychlá instalace

Certifikace

SHZ FK-KOMPLET® je certifikovaný systém podle řady platných norem EN 15004, ISO 14520, ČSN EN 12094 a ČSN EN 54. Posouzení shody výrobku bylo provedeno ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. Strojírenským zkušebním ústavem, s. p.

Systém FK-stop® je plně v souladu s národní legislativou a legislativou společenství EU a splňuje požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady č. 2006/95/ES a 2004/108/ES.

Ke stažení

Plynová SHZ FK-KOMPLET - PDF

Použití

Protipožární ochrana:

 • počítačových sálů
 • telefonních ústředen
 • záložních zdrojů
 • strojních zařízení
 • rozvoden
 • dieselagregátů a obráběcích strojů
 • archivů, muzeí
 • skladů

Reference

Nainstalovali jsme FK-KOMPLET® již ve stovkách projektů. Mezi naše zákazníky patří například:

 • AGC Flat Glass Czech a.s.
 • ČEZ, a.s. - jaderná elektrárna Temelín
 • VODAFONE a.s.
 • TELIA Sweden
 • Letiště Praha s. p.
 • Vězeňská služba ČR
 • UMG Praha
 • Česká spořitelna a.s.
 • Česká pošta a.s.
 • Komerční banka a.s.
 • Ministerstva a objekty státní správy
 • Hotel HILTON Praha
 • KID Digital Park Kavčí Hory Praha
 • Gemalto Praha
 • Krajský úřad Jihlava
 • Nemocnice Jihlava

Servis

Servis stabilních hasicích zařízení je součástí našeho portfolia.

Kontakty

Produktový a projektový manažer - plynová SHZ

Bc. Jakub Bulant
tel: +420 724 239 961
email: jakub.bulant@klika.cz

 

Marek Chvojsík
tel: +420 728 964 967
email: marek.chvojsik@klika.cz

 

Marek Doležal
tel.: +420 602 193 652
email: marek.dolezal@klika.cz