FK-RACK

FK-RACK

Hasicí zařízení plynové FK-RACK® jsme vyvinuli a vyrábíme přímo v naší společnosti.

Je to samostatné, plně automatické, detekční a hasicí zařízení určené pro 19" a širší serverové skříně. V zařízení FK-RACK® jsou použity všechny typy chemických hasiv včetně ekologické alternativy. Z hlediska ochrany životního prostředí se jedná o čistá hasiva, schválená příslušnými certifikačními orgány, která splňují základní požadavky na výrobek.

Funkce sytému FK-RACK:

Zařízení FK-RACK® se skládá z plně vybaveného automatického systému požární detekce, řídicí, vyhodnocovací,
komunikační a hasicí jednotky. Větší serverové skříně a sousední skříňové jednotky mohou být samostatně chráněny dodatečnými pomocnými zařízeními FK-RACK® tvořenými pouze detekčními prvky, komunikační a hasicí jednotkou. Tato jednotka musí být vždy spojena s řídícím zařízením FK-RACK®. Při detekci požáru dochází k aktivaci všech zařízení současně. Životnost zařízení je 10 let od roku výroby.

Výhody

  • jednoduchá instalace a uvedení do provozu
  • speciální vysoce citlivé detektory určené pro rozvaděče
  • rychlá reakce na vzniklý požár přímo uvnitř chráněného zařízení
  • nepoškozuje uložená data na nosičích záznamu
  • použité hasivo je nevodivé a nekorozivní
  • možné použití pro hašení elektrických zařízení o jmenovitém napětí do 1000V

 

Certifikace

Posouzení shody výrobku bylo provedeno ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. Strojírenským zkušebním ústavem, s. p. na základě posouzení shody byly vydány ES certifikát shody č. E-31-00999-09 a ES certifikát shody č. E-31-01000-09.  Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady č. 2006/95/ES a 2004/108/ES.

KE STAŽENÍ

Leták FK-RACK - PDF

Servis

Servis instalovaných hasicích zařízení je součástí našeho portfolia.

Kontakty

Produktový a projektový manažer - plynová SHZ

Bc. Jakub Bulant
tel: +420 724 239 961
email: jakub.bulant@klika.cz

 

Marek Chvojsík
tel: +420 728 964 967
email: marek.chvojsik@klika.cz

 

Marek Doležal
tel.: +420 602 193 652
email: marek.dolezal@klika.cz