Projekty stabilních hasicích zařízení

Projekty stabilních hasicích zařízení

V rámci projekce nabízíme i zpracování projektů stabilních hasicích zařízení včetně:

  • vypracování požárně bezpečnostního řešení staveb pro všechny stupně projektové přípravy včetně projednání s územně příslušným územním odborem HZS 
  • zabezpečení autorského dozoru v oblasti požární bezpečnosti při realizaci staveb
  • vypracování projektu požárně bezpečnostního řešení pro skutečné provedení stavby jako podklad pro úspěšnou kolaudaci stavby a její uvedení do provozu
  • návaznosti na požadavky požárně bezpečnostního řešení zabezpečení vypracování projektů a následně i dodávku požárně bezpečnostních zařízení (EPS, SHZ, SOZ)
  • vypracování návrhu rozmístění věcných prostředků požární ochrany (přenosné hasicí přístroje), rozmístění bezpečnostního a fotoluminiscenčního značení včetně následné dodávky a montáže  

 

KE STAŽENÍ

Leták Projekty požární ochrany - PDF