Servis vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)

Servis vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)

Provádíme servis těchto vyhrazených druhů požárně bezpečnostních zařízení: elektrická požární signalizace (EPS), stabilní a polostabilní hasicí zařízení (SHZ), automatické protivýbuchové zařízení, zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOTK), požární klapky a věcné prostředky požární ochrany (ruční a pojízdné hasicí přístroje, hydranty).

Služby servisního střediska:

  • stálá pohotovostní servisní služba 
  • servis na území celé České a Slovenské republiky s dojezdovými časy podle smlouvy s uživatelem 
  • periodické kontroly provozuschopnosti a zkoušky činnosti při provozu jednotlivých typů zařízení v souladu s platnými normami a vyhláškami 
  • školení obsluhy systémů 
  • odborné konzultace u zákazníků 
  • drobná rozšíření, doplnění, přemístění a úpravy systémů 
  • technická pomoc našich inženýrů a techniků při plánování nových investičních záměrů 
  • zpracování studií a další dokumentace nutné pro schvalování záměrů 
  • provádění speciálních školení a prezentací zaměřených na funkční předvádění některých technologií hašení

 

KE STAŽENÍ

Leták Servis, revize, údržbaPDF