Servis vyhrazených technických zařízení (VTZ)

Servis vyhrazených technických zařízení (VTZ)

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení  zdraví  a  bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru  podle  zákona. Podle stupně nebezpečnosti se vyhrazená technická zařízení zařazují do  tříd,  popřípadě  skupin  a  stanoví  se způsob prověřování odborné způsobilosti  organizací, podnikajících fyzických osob a fyzických osob k činnostem na těchto zařízeních.

Našim zákazníkům jsme schopni dle jejich požadavků zajistit provedení servisních činností  následujících vyhrazených technických zařízení:

  • elektrických
  • tlakových
  • zdvihacích
  • plynových

 

KE STAŽENÍ

Leták Servis, revize, údržba - PDF