Systémy s chemickými hasivy

Systémy s chemickými hasivy

K systémům s chemickými hasivy patří Hygood, systém mezinárodně uznávaný, jako doložené, spolehlivé a efektivní protipožární řešení a ochrana vysoce hodnotného majetku, procesů a míst. Zároveň i ochrana osob, které v těchto chráněných prostorech pracují za dodržení stanovených podmínek.

 

 

FM200 (HFC227ea)

Elektricky nevodivá látka FM-200 pracuje tak, že převážně eliminuje teplo z ohně. Její jedinečné vlastnosti chemicky zabraňují opětovnému vznícení. Pokud jde o bezpečné použití, nabízí FM-200 nejlepší řešení, kde je prvořadá bezpečnost pracovníků a kontinuita procesů. (systémy Hygood FM-200 jsou schváleny u LPCB a UL). Rozhodnutí používat systémy Hygood FM-200 lze opřít o celou řadu klíčových faktorů: jedná se tedy o chemickou náhradu látky Halon 1301 a činidlo, které se používá k úspěšné ochraně desítek tisíc špičkových technologických center po celém světě. Ve své projektové koncentraci FM-200 nesnižuje hladinu kyslíku tak, že by nebylo pro lidi bezpečné v místnosti setrvat. Po požáru může plyn uniknout přirozeným větráním, což je možné díky tomu, že FM-200 nemá žádné toxické účinky. Zároveň neobsahuje brom ani chlor a má nulový potenciál poškozování ozónové vrstvy. Činidlo Hygood FM-200 je uloženo v láhvích jako kapalina, natlakovaná s dusíkem, takže potřebuje jen velmi málo místa na uložení.

NOVEC 1230

Je kapalná látka skladována při tlaku 25 bar v ocelových lahvích. Systém hašení je založen na principu kombinace pohlcování tepla a chemické reakce. Hlavní výhody hasicího systému s hasivem NOVEC 1230: 

• nulové narušení ozónové vrstvy GOP

• rozpad hasiva v atmosféře do 5 dnů

• nepatrný vliv na oteplování Země GWP

• bezpečný pro použití v místech s trvalou obsluhou

• minimální nároky na prostor

 

CO2

Oxid uhličitý je „čistá“ látka chránící před požárem. Potlačuje oheň, kdy je oxid uhličitý vypouštěn do uzavřeného prostoru, dokud neklesne koncentrace kyslíku na takovou hladinu, kdy již není možné spalování, aniž by při tom došlo k nějakému znečištění nebo poškození zařízení nebo prostředí.

Oxid uhličitý je však toxický, nedýchatelný plyn pro člověka nebezpečný, takže by měl být používán velmi opatrně.

Výhody

Bezbarvá, bez zápachu, nekontaminující plynová protipožární ochrana.
Určen k ochraně důležitého majetku a technologií bez jejich poškozování.

 • bezpečné použití v obydlených prostorách
 • osvědčený v mnoha úspěšných instalacích na celém světě
 • kvalita a technická/servisní podpora Hygood
 • žádný výrazný pokles teplot

 

KE STAŽENÍ

Leták Systémy s chemickými hasivy - PDF
Leták HYGOOD FM200 - PDF
Leták HYGOOD NOVEC - PDF

Použití

Systém s hasivem FM200 - protipožární ochrana:

 • počítačových a datových center, serveroven
 • dozorových a režijních místností
 • uzavřených prostor s plynovými turbínami
 • telekomunikačních center
 • elektráren, rozvoden
 • v oblasti námořní dopravy
 • muzeí, archivů a uložišť dat
 • ropných/plynových výzkumných a těžebních zařízení na moři


 
Systém s hasivem NOVEC 1230 - protipožární ochrana:

 • počítačových a datových center, serveroven
 • dozorových a režijních místností
 • uzavřených prostorr s plynovými turbínami
 • telekomunikačních center
 • elektráren, rozvoden
 • v oblasti námořní dopravy
 • muzeí, archivů a úložišťí dat
 • ropných/plynových výzkumných a těžebních zařízení na moři

Reference

AutoCont (FM200)
Úřad vlády ČR (FM200)
Broker Consulting (Fm200)
VŠCHT Praha (FM200)
MMDC Tempest Žilina (FM200)
Kooperativa pojišťovna (NOVEC)
MÚ ve Dvoře Králové nad Labem (NOVEC)
Česká spořitelna (NOVEC)

a mnoho dalších.

Servis

Servis stabilních hasicích zařízení je součástí našeho portfolia.

Kontakty

Produktový a projektový manažer - plynová SHZ

Bc. Jakub Bulant
tel: +420 724 239 961
email: jakub.bulant@klika.cz

 

Marek Chvojsík
tel: +420 728 964 967
email: marek.chvojsik@klika.cz

 

Marek Doležal
tel.: +420 602 193 652
email: marek.dolezal@klika.cz

 


NOVEC 1230

NOVEC 1230

Je kapalná látka skladována při tlaku 25 bar v ocelových lahvích. Systém hašení je založen na principu kombinace pohlcování tepla a chemické reakce. Hlavní výhody hasicího systému s hasivem NOVEC 1230: 

• nulové narušení ozónové vrstvy GOP

• rozpad hasiva v atmosféře do 5 dnů

• nepatrný vliv na oteplování Země GWP

• bezpečný pro použití v místech s trvalou obsluhou

• minimální nároky na prostor

 

Výhody

Bezbarvá, bez zápachu, nekontaminující plynová protipožární ochrana.
Určen k ochraně důležitého majetku a technologií bez jejich poškozování.

 • bezpečné použití v obydlených prostorách
 • osvědčený v mnoha úspěšných instalacích na celém světě
 • kvalita a technická/servisní podpora Hygood
 • žádný výrazný pokles teplot

 

KE STAŽENÍ

Leták HYGOOD NOVEC - PDF

Použití

Systém s hasivem NOVEC 1230 - protipožární ochrana:

 • počítačových a datových center, serveroven
 • dozorových a režijních místností
 • uzavřených prostorr s plynovými turbínami
 • telekomunikačních center
 • elektráren, rozvoden
 • v oblasti námořní dopravy
 • muzeí, archivů a úložišťí dat
 • ropných/plynových výzkumných a těžebních zařízení na moři

Reference

 Kooperativa pojišťovna (NOVEC)
 MÚ ve Dvoře Králové nad Labem (NOVEC)
 Česká spořitelna (NOVEC)

a mnoho dalších.

Servis

Servis stabilních hasicích zařízení je součástí našeho portfolia.