Sprinklerové vodní SHZ

Sprinklerové vodní SHZ

Voda představuje nejstarší a nejrozšířenější médium při hašení požárů. Tradiční sprinklerová a rozstřikovací  zařízení se zaměřují při potlačování požáru na to, aby odstranila jeden z parametrů požárů – žár tím, že hořící plochu zchladí. V případě standardních požadavků na vodní hasicí systém zpracujeme projektovou dokumentaci a zrealizujeme dodávku a montáž klasických sprinklerových hasicích zařízení – mokrý, suchý, pěnový a ochlazovací systém, vodní clony,  vše podle standardů FM, NFPA 13, ČAP:CEA,CEA/VdS.

Sprinklerové SHZ je samočinné hasicí zařízení. Sestává z vodního zdroje, čerpacího zařízení, potrubních rozvodů, mokrých řídicích ventilů, poplachového a monitorovacího zařízení a rozváděcího potrubí se sprinklerovými hlavicemi.

V potrubí mezi ventilovou stanicí a sprinklerovými hlavicemi je udržován konstantní tlak vody resp. vzduchu. Sprinklerové SHZ používá k hašení vodu. Její předností je velké měrné výparné teplo a měrná tepelná kapacita, dostupnost, nejedovatost a neutralita.

Hašení vodou je založené především na intenzivním ochlazovacím účinku, kterým se snižuje teplota hašené látky pod teplotu vznícení. To předpokládá, aby kapky měly dostatečnou kinetickou energii a pronikly proudem plynných zplodin hoření až na povrch hašené látky. Sprinklerová SHZ aplikují vodu ve formě sprchového proudu. Sprchový proud představuje spektrum kapek různé velikosti a zahrnuje všechny formy mezi plným a rozprášeným proudem. Sprinklerovým hasicím zařízením je požár likvidován v první fázi rozvoje, tj. za relativně optimálních podmínek. Výsledkem je vysoká efektivnost tohoto hasicího zařízení. 

Výhody

 • dlouhá životnost systému
 • rychlá a estetická instalace
 • mechanické nebo elektronické spouštění hasicích systémů
 • vysoká prevence následných škod v průmyslových výrobách

 

KE STAŽENÍ

Leták Srinklerové SHZ- PDF

 

Použití

Protipožární ochrana:

 • letišť
 • chemických továren
 • nemocnic
 • hotelů
 • zábavních center
 • kanceláří
 • osobních lodí
 • petrochemických závodů
 • nádraží
 • škol
 • nákupních středisek
 • divadel
 • skladů

Reference

 • ŠKODA AUTO Mladá Boleslav
 • O-I Manufacturing Nové Sedlo
 • Kaufland Roudnice
 • AZ Tower Brno
 • CPI City Center Olomouc
  a mnoho dalších.

Servis

Servis stabilních hasicích zařízení je součástí našeho portfolia.