Ochrana konstrukcí staveb

Cílem těchto systémů je udržet teplotu chráněných částí pod teplotou ~140 °C (v případě stěn, podlah a elektrických obvodů) nebo ~500 °C, což je teplota považována za kritickou pro konstrukční ocel. Nad touto teplotou je nebezpečí ztráty pevnosti oceli, vedoucí ke kolapsu. Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví i v dalších odvětvích průmyslu. Zápornou a zároveň nebezpečnou stránkou je její vysoká tepelná vodivost. Vlivem vysoké tepelné vodivosti, dochází k rychlé absorpci tepla a k rychlejšímu růstu teploty, ve srovnání s ostatními materiály.

 

Pasivní protipožární ochrana je obecně aplikována na:

  • konstrukční ocel
  • zavěšené podhledy, stropy
  • obvodové zdi, opláštění budov atd.


Pro pasivní protipožární ochranu jsou z velké části používány zejména:

  • vápeno-cementové nebo sádrové nástřiky
  • zpěňovatelné (intumescentní) nátěrové hmoty
  • deskové obklady

Protipožární nástřik - PERLIFOC

Protipožární nástřik - PERLIFOC

PERLIFOC® je jemnozrnná prášková omítkovina určená ke zvýšení požární odolnosti vnitřních ocelových, betonových a dřevěných konstrukcí a VZT potrubí. Jejím účelem je zachovat stabilitu a nosnost konstrukčních stavebních prvků až do doby uhašení požáru nebo evakuace objektu. Omítkovina PERLIFOC® je určená pro aplikaci v interiérech. Povrch nástřiku PERLIFOC® je hrubý, nicméně jej lze v případě potřeby vyhladit a následně barevně upravit či obložit interiérovými prvky.

více

ISOVER FireProtect®

ISOVER FireProtect®

Izolační desky vyrobené z minerální plsti Isover. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad.Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru desek. AS kvalita dle AGI Q 132, ČSN EN 13468 a ASTM C 795 – izolace nerezových technologických zařízení. Hydrofobizace dle ČSN EN 1609.  

více

Protipožární obklady konstrukcí

Protipožární obklady konstrukcí

V porovnání s nátěry a nástřiky, je volba deskových obkladů pro protipožární ochranu podpořena čistou a suchou instalací a estetickým provedením s požadovanými protipožárními vlastnostmi. Mezi hlavní parametry, které jsou u tohoto typu pasivní ochrany vyžadovány, patří především tepelně izolační vlastnosti, stupeň hořlavosti a celistvost desky při vyšších teplotách. Desky jsou vyrobeny z anorganických nebo organických materiálů, nebo jejich kombinací. Používají se především desky vápeno-cementové, sádrokartonové, vermikulitové a na bázi minerálních vláken.

více

Protipožární nátěry konstrukcí

Protipožární nátěry konstrukcí

Zpěňovatelné nátěry jsou jednou z možností, jak účinně zajistit ochranu daného podkladu. Nátěry obsahující retardéry hoření působením tepla vytváří zpěňováním expandující vrstvu, která tvoří tepelnou bariéru.

více

Pasivní požární systémy 

Pasivní protipožární ochrana je termín používaný pro jednotlivé části budovy, které zajišťují adekvátní protipožární ochranu. Pasivní požární ochrana spočívá ve zvýšení požární odolnosti nosných ocelových, betonových, dřevěných a VZT konstrukcí, staveb a v instalaci protipožárního utěsnění technologických prostupů.  Jedná se o povrchovou ochranu formou protipožárních nátěrů, obkladů a nástřiků a rovněž o protipožární utěsnění technologických prostupů jednotlivých požárních úseků stavby. Provádíme návrhy, dodávky, instalace a revize protipožární ochrany ocelových, betonových a dřevěných konstrukcí systémy Perlifoc, Promat, Grena, Rigips a Knauf a protipožární těsnění prostupů od výrobců HILTI, INTUMEX a DUNAMENTI.