Plynová stabilní hasicí zařízení (SHZ)

Plynová hasicí média představují nejoblíbenější alternativu hašení požárů. Výhodou použití stabilních plynových zařízení (SHZ) je šetrnost vůči chráněnému prostředí. Všechny plynové alternativy navrhujeme tak, aby koncentrace hasiva byla bezpečná pro lidskou obsluhu a aby použitá hasiva nepoškodila například archivační materiály, chráněné technologie, počítačová data apod. Vyvinuli jsme vlastní stabilní hasicí zařízení plynové FK-KOMPLET® a speciální lokální hasicí zařízení plynové FK-RACK®, určený především pro hašení datových serverů. Dále díky uzavřené distributorské smlouvě se společností Tyco nabízíme stabilní plynová zařízení NOVEC 1230, FM200, INERGEN, CO2, N2.

FK-KOMPLET

FK-KOMPLET

Stabilní hasicí zařízení plynové FK-KOMPLET® jsme vyvinuli a vyrábíme přímo v naší společnosti.Je to samostatné, plně automatické, detekční a protipožární hasicí zařízení určené do počítačových sálů, serveroven, telefonních ústředen, záložních zdrojů, velínů strojních zařízení, rozvoden, technologických zařízení, rozvaděčů dieselagregátů, motorových prostorů, obráběcích strojů, archivů, muzeí, skladů a podobně. 

více

FK-RACK

FK-RACK

Hasicí zařízení plynové FK-RACK® jsme vyvinuli a vyrábíme přímo v naší společnosti.Je to samostatné, plně automatické, detekční a hasicí zařízení určené pro 19" a širší serverové skříně. V zařízení FK-RACK® jsou použity všechny typy chemických hasiv včetně ekologické alternativy. Z hlediska ochrany životního prostředí se jedná o čistá hasiva, schválená příslušnými certifikačními orgány, která splňují základní požadavky na výrobek.

více

Systémy s chemickými hasivy

Systémy s chemickými hasivy

K systémům s chemickými hasivy patří Hygood, systém mezinárodně uznávaný, jako doložené, spolehlivé a efektivní protipožární řešení a ochrana vysoce hodnotného majetku, procesů a míst. Zároveň i ochrana osob, které v těchto chráněných prostorech pracují za dodržení stanovených podmínek.

více

INERGEN

INERGEN

INERGEN (IG-541) hasí požáry v uzavřených prostorách tím, že snižuje hranici kyslíku pod hladinu nutnou k hoření. INERGEN je směsí dusíku, argonu a oxidu uhličitého. Tato směs je určena pro bezpečnou a ekologickou ochranu proti požáru pomocí plynu. Aby bylo možné použít jednu baterii lahví k hašení ve více prostorách, lze do systému instalovat tzv. sekční ventily. Všechny navrhované systémy jsou konstruovány a vybaveny tak, aby nemohlo dojít k poškození hašeného prostoru během vypouštění hasiva.

více

CO2

CO2

Systémy CO2 lze ovládat manuálně nebo automaticky. Automatický systém je vždy konstruován s časovým zpožděním a dalšími bezpečnostními funkcemi, které usnadní evakuaci osob přítomných v chráněném prostoru. Vhodný typ automatické detekce je třeba volit s ohledem na správnou funkci zařízení. Systémy s hasivem CO2 musí být pravidelně kontrolovány. Zajistí se tak řádná funkce systému v případě požáru. Pro ochranu strojů, tiskařských lisů a menších zařízení se využívají tzv. lokální systémy.

více

AKTIVNÍ POŽÁRNÍ SYSTÉMY

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) zajišťují vysokou účinnost hašení v případě
vzniku požáru.

Jako hasicí médium
se používá směs inertních plynů, hasicí kapaliny NOVEC-1230, FM-200 a FE-36

 

soubory PDF ke stažení:

Stratos Kidde MIKRA 100

Třízónová automatická požární ústředna pro plynové systémy

Tlaková lahev Sapphire

• Elektrický spouštěč - selenoid