Projekty požární ochrany

Projekty požární ochrany | KLIKA BPPředpokladem funkčního a spolehlivého systému požární ochrany je také kvalitní příprava projektové dokumentace, požární bezpečnost staveb a projekce vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení. Tyto činnosti provádíme vlastními kapacitami. V rámci projekční přípravy zajišťujeme také potřebné audity a poradenskou činnost. Respektujeme technologické, prostorové a ekonomické možnosti investorů, dbáme na specifické požadavky našich klientů.

 

 

 

Navrhujeme projekty pro všechny typy objektů

 • průmyslové objekty
 • obytné domy
 • zdravotnické objekty
 • hotely
 • telekomunikační objekty
 • armádní objekty
 • speciální stavby a zařízení (tunely, elektrárny a energetická zařízení, atd.)

 

Provádíme:

 • projekci samočinného odvětrávacího zařízení dle norem DIN 18232-2, DIN 18232-5, ČSN EN12101-2, pr. EN12101-5, NFPA 92a, NFPA 92b a NFPA 204 (EU, ČR, USA)
 • projekci sprinklerové ochrany dle ČSN EN 12845, CEA VdS 4001, NFPA 13, NFPA 25, a FM 2.2 (ČR, EU, USA)
 • projekci pěnových hasicích zařízení dle NFPA 11, NFPA 12, NFPA 13 a NFPA 17 (USA)
 • projekci plynových hasicích zařízení s hasivy HFC-227ea, HFC 236fa, NOVEC, IG-100, IG-55, IG-541
 • projekci mlhového hasicího zařízení HI-FOG
 • projekci požární bezpečnosti stavby dle NFPA 25, NFPA 72 a NFPA 101 (USA)
 • projekci požární bezpečnosti stavby dle DIN 4102 (NĚMECKO)
 • projekci požární bezpečnosti stavby dle SNIP GOST řady 40. (RUSKO)
 • projekci požární bezpečnosti stavby dle BS řady 3 (VELKÁ BRITÁNIE)
 • projekci požární bezpečnosti stavby dle SN řady 9208. (SLOVENSKO)
 • projekci požární bezpečnosti stavby dle NFS řady 6-61. (FRANCIE)
 • projekci požární bezpečnosti stavby dle ČSN řady 7308. (ČESKÁ REPUBLIKA)
 • projekci civilní ochrany dle požadavků MV ČR, tj. klasické kryty a improvizované úkryty
 • projekci elektrické požární signalizace (EPS)

Projekty požární bezpečnosti staveb

Projekty požární bezpečnosti staveb

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB ZAČÍNÁ U PROJEKTŮ. Zabezpečení požární bezpečnosti stavby je jedním z nejdůležitějších prvků, pro projekt stavby a její realizaci, tak i následné bezpečné užívání staveb. Požární bezpečnost staveb je tedy nutno řešit již ve fázi projektové přípravy v rámci všech stupňů projektu, realizace staveb a jejich následného užívání. 

více

Projekty stabilních hasicích zařízení

Projekty stabilních hasicích zařízení

V rámci projekce nabízíme i zpracování projektů stabilních hasicích zařízení včetně:

více

Projekty elektrické požární signalizace

Projekty elektrické požární signalizace

Předpokladem funkčního a spolehlivého systému požární ochrany je také kvalitní příprava projektové dokumentace, požární bezpečnost staveb a projekce vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení. Tyto činnosti provádíme vlastními kapacitami. V rámci projekční přípravy zajišťujeme také potřebné audity a poradenskou činnost. Respektujeme technologické, prostorové a ekonomické možnosti investorů, dbáme na specifické požadavky našich klientů.

více

Projekty zařízení pro odvod tepla a kouře

Projekty zařízení pro odvod tepla a kouře

Předpokladem funkčního a spolehlivého systému požární ochrany je také kvalitní příprava projektové dokumentace, požární bezpečnost staveb a projekce vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení. Tyto činnosti provádíme vlastními kapacitami. V rámci projekční přípravy zajišťujeme také potřebné audity a poradenskou činnost. Respektujeme technologické, prostorové a ekonomické možnosti investorů, dbáme na specifické požadavky našich klientů.   KE STAŽENÍ Leták Projekty požární ochrany - PDF

více

KVALITNÍ PROJEKT POŽÁRNÍ OCHRANY JE ZÁKLADEM
BEZPEČNÉHO PROVOZU STAVEB