Servis vyhrazených zařízení

V červnu 2011 společnost KLIKA-BP, a.s. odkoupila část podniku společnosti Tyco Fire & Integrated Solutions, s.r.o., člena koncernu Tyco (dále jen TFIS). Spol. TFIS oprávnila spol. KLIKA-BP a KLIKA-BP Slovakia k provádění projektování, revizí, kontrol, servisu a montáží stab. a polostabilních PBZ sprinklerových, vodních, mlhových, pěnových a plynových vyrobených/instalovaných spol. TFIS. Rovněž na Slovensku společnost KLIKA-BP Slovakia, s.r.o., jako dceřiná společnost KLIKA-BP, a.s., odkoupila část podniku společnosti Tyco Fire & Integrated Solutions (Slovakia) s.r.o.

 

Provádíme kontroly a servis:

  • stabilních hasicích zařízení (SHZ)
  • přenosných hasicích přístrojů (PHP)
  • hydrantů
  • doplňkových hasicích zařízení (DHZ)

Dodáváme následující druhy hasicích přístrojů:

  • práškové
  • s čistým hasivem
  • vodní a pěnové
  • s oxidem uhličitým (CO2)

Zpracováváme:

  • servisní zprávy
  • dokumentaci

Servis stabilních hasicích zařízení (SHZ)

Servis stabilních hasicích zařízení (SHZ)

Díky odkoupení části podniku společnosti Tyco Fire & Integrated Solutions, s.r.o., člena koncernu Tyco, poskytující servisní služby a údržbu v oblasti systémů požární ochrany na území České republiky, se společnost KLIKA-BP, a.s. stala největší organizací v České republice a na Slovensku, poskytující komplexní dodávky a servis stabilních hasicích zařízení. Současně byla mezi oběma společnostmi uzavřena smlouva o zajišťování záručního servisu a oprav instalovaných zařízení, na která se vztahuje záruka ze strany společnosti TYCO a distributorská smlouva produktů TYCO pro oblast systémů požární ochrany.

více

Servis vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)

Servis vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)

Provádíme servis těchto vyhrazených druhů požárně bezpečnostních zařízení: elektrická požární signalizace (EPS), stabilní a polostabilní hasicí zařízení (SHZ), automatické protivýbuchové zařízení, zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOTK), požární klapky a věcné prostředky požární ochrany (ruční a pojízdné hasicí přístroje, hydranty).

více

Servis vyhrazených technických zařízení (VTZ)

Servis vyhrazených technických zařízení (VTZ)

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení  zdraví  a  bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru  podle  zákona. Podle stupně nebezpečnosti se vyhrazená technická zařízení zařazují do  tříd,  popřípadě  skupin  a  stanoví  se způsob prověřování odborné způsobilosti  organizací, podnikajících fyzických osob a fyzických osob k činnostem na těchto zařízeních.

více

HOT LINE

Servis SHZ sprinklerových, pěnových, drenčerových, systémů FM200, NOVEC 1230, INERGEN, CO2, N2, SHZ HI-FOG, FK-KOMPLET, FK-RACK.

HOTLINE SERVIS 24/7 ČR

+420 465 422 638


HOTLINE SERVIS 24/7 SR

+421 918 555 551