Služby BOZP a PO


služby BOZP a PO | KLIKA BPKomplexnost služeb vidíme v ucelené službě pro klienta:

•   školení v oblasti BOZP a PO
•   provozní dokumentace a prováděcí předpisy
•   interní audity a kontroly dodržování předpisů
•   revize a kontroly vyhrazených technických zařízení
•   revize věcných prostředků požární ochrany (hasicích přístrojů a hydrantů)
•   dodávky a servis hasicích systémů
•   fotoluminiscenční značení, bezpečnostní tabulky
•   komunikace s úřady a institucemi


FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČENÍ

Zákon č. 133/85 Sb., o požární ochraně ukládá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám povinnost označovat pracoviště a ostatní místa přislušnými bezpečnostními značkami. Umístnění značek a jejich vzhled stanovuje NV č. 11/2002 Sb., kdy značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. Tohoto lze dosáhnout pomocí fotoluminiscenčních bezpečnostních tabulek.

Nabízíme dodávku a montáž bezpečnostních fotoluminiscenčních tabulek vysoké kvality v dostatečném výběru. Dosvitové parametry tabulek splňují ustanovení normy DIN 67510 platné pro země EU. Fotoluminiscenční tabulky jsou vyrobeny pomocí technologie SYSTÉM TD®.

SYSTEM TD®
Tento systém dosahuje dlouhodobých hodnot svícení, které převyšují evropské normy DIN. Na výrobku jsou použity látky, které splňují veškeré nároky ochrany životního prostředí. Vrchní strana tabulky je pokryta ochrannou vrstvou, která chrání povrch před UV zářením, vodou, prachem a sluncem. Zadní strana je opatřena samolepicí vrstvou s vysokou přilnavostí. Tabulky jsou elastické a dají se lepit i na oválné povrchy.

CERTIFIKÁTY
Bezpečnostní fotoluminiscenční tabulky jsou řádně certifikovány pro použití v České republice dle zák. č. 22/1997 Sb., a NV č. 11/2002 Sb., a vyhovují platným právním předpisům.

Provozní audity

Provozní audity

Vypracujeme pro Vás audit zaměřený na činnosti v oblasti BOZP a PO ve Vaší společnosti. Na základě výsledků auditu najdeme cesty pro komplexní řešení BOZP a PO. Provedeme odbornou expertízu, analyzujeme stávající zabezpečení BOZP a PO ve vazbě na legislativu, identifikujeme rizika a jejich rozměr (i finanční). Bezplatně pro Vás vypracujeme cenovou nabídku. Obdržíte-li nabídku srovnatelných služeb za nižší cenu, informujte nás.

více

Komplexní služby v BOZP a PO

Komplexní služby v BOZP a PO

Předmětem komplexních služeb BOZP a PO je poskytování služeb, konzultací a odborného vedení v oboru požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu platných právních předpisů a předpisů navazujících. 

více

Bezpečný provoz a dodržování zákonných norem pro bezpečnost práce a požární ochranu je předpokladem úspěchu každé společnosti.
Rozbor potřeb, dodržování legislativních požadavků a analýzu efektivity zajištění u klientů provádíme formou odborných provozních auditů, dle kterých navrhujeme optimální řešení bezpečnosti. V případě potřeby a ekonomické výhodnosti rovněž poskytujeme komplexní outsourcing služeb.