Školení

V našem školicím centru pořádáme odborná školení zaměřená na stabilní hasicí zařízení vodní a plynová. 

 

Školicí centrum     Školicí centrum