Společnost KLIKA-BP

Pobočka společnosti Klika-BP v Jihlavě

Společnost KLIKA-BP a.s. byla založena v únoru 1999 v Jihlavě, jako KLIKA-BP, s.r.o. Jejím záměrem bylo pokračovat v započaté práci jednatele společnosti pana Františka Kliky, který od roku 1993 působil jako podnikající fyzická osoba v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce. Společnost se zejména zabývá komplexním řešením požární bezpečnosti staveb. Naše služby začínají u projektové dokumentace a přechází k dodávkám technologií aktivních a pasivních systémů a požárně bezpečnostních zařízení. Samozřejmostí je zajišťování následného záručního a pozáručního servisu vyhrazených požárně bezpečnostních systémů a zařízení. Další oblast činnosti tvoří komplexní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci formou outsourcingu.

 

Po dvanácti letech pravidelného růstu a zvyšování podílu na trhu se naše společnost v dubnu 2011 transformovala na společnost akciovou. 

V červnu 2011 společnost KLIKA-BP, a.s. odkoupila část podniku společnosti Tyco Fire & Integrated Solutions, s.r.o., člena koncernu Tyco (dále jen TFIS). Tato společnost zajišťuje servisní služby a údržbu v oblasti systémů požární ochrany na území České republiky. Současně byla mezi oběma společnostmi uzavřena smlouva o zajišťování záručního servisu a oprav instalovaných zařízení a oprav zařízení instalovaných společností TYCO a distributorská smlouva produktů TYCO pro oblast systémů požární ochrany. Spol. TFIS oprávnila spol. KLIKA-BP a KLIKA-BP Slovakia k provádění projektování, revizí, kontrol, servisu a montáží stab. a polostabilních PBZ sprinklerových, vodních, mlhových, pěnových a plynových vyrobených/instalovaných spol. TFIS. Rovněž na Slovensku společnost KLIKA-BP Slovakia, s.r.o., jako dceřiná společnost KLIKA-BP, a.s., odkoupila část podniku společnosti Tyco Fire & Integrated Solutions (Slovakia) s.r.o.

SPOLEČNOST KLIKA-BP, A.S. SE TÍMTO STALA JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU, POSKYTUJÍCÍ KOMPLEXNÍ DODÁVKY A SERVIS STABILNÍCH HASICÍCH ZAŘÍZENÍ.

 

KLIKA-BP, a.s. je autorizovaným distributorem vysokotlakého vodního mlhového hasicího zařízení HI-FOG (výrobce společnost Marioff Corporation Oy Finsko, člen koncernu UTC). Zabezpečuje rovněž projekci, dodávku, montáž a servis SHZ sprinklerových, drenčerových, pěnových a práškových. Vyrábí a zabezpečuje projekci, dodávku, montáž a servis plynových SHZ FK-KOMPLET®  a FK RACK® a zabezpečuje projekci, dodávku, montáž a servis plynových SHZ zahraniční výroby koncernu TYCO (FM200, NOVEC, INERGEN, CO2, N2). Zajišťuje ochranu ocelových, betonových, dřevěných a VZT konstrukcí nástřikem PERLIFOC, protipožárním obkladem PROMAT, GRENA, RIGIPS nebo KNAUF nebo protipožárním nátěrem. Provádí aplikace protipožárních ucpávek systémy HILTI, INTUMEX, PROMAT, DUNAMENTI. Outsourcing v oblasti PO a BOZP zahrnuje kromě vlastní dozorové činnosti také provádění revizí a servisu věcných prostředků požární ochrany (hasicích přístrojů a hydrantů) a vyhrazených technických zařízení (tlakových, elektrických, plynových a zdvihacích), včetně prodeje osobních ochranných pracovních pomůcek, bezpečnostních fotoluminiscenčních tabulek apod.

Po celou dobu své existence klade společnost KLIKA-BP důraz na komplexnost poskytovaných služeb a činností v oboru požární ochrany, požární bezpečnosti staveb a požární ochrany a ochrany zdraví při práci. 

 

 Ověřená firma ifirmy.cz KLIKA - BP, a.s.Klika-BP člen Hospodářské komory České repbulikyKlika-BP člen Profesní komory požární ochrany

 

Společnost KLIKA-BP, a.s. je členem Hospodářské komory ČR

a Profesní komory požární ochrany (PKPO).

 

Mise

Naším posláním je navrhovat a poskytovat produktová řešení s důrazem na zvýšení kvality a šetrnosti požární ochrany majetku, osob a životního prostředí včetně ekonomického aspektu na úsporu provozních nákladů našich obchodních partnerů.

 

Vize

Chceme navázat na tradici a zkušenosti a být pro naše zákazníky profesionálním, spolehlivým a silným partnerem.

 

Cíl

Upevnit vedoucí postavení společnosti na českém a slovenském trhu a rozšířit aktivity na ostatních zahraničních trzích.