POLITIKA KVALITY

 

Společnost KLIKA-BP, patřící mezi vedoucí společnosti na českém trhu s rostoucím podílem na slovenském a ostatních zahraničních trzích v poskytování komplexních služeb v oblastech požární ochrany a bezpečnosti práce, vyhlašuje:

Politiku kvality, jako strategický dokument společnosti, který stanovuje celkové záměry a směr působení společnosti v oblastech jejího podnikání.

 

1.      Zabezpečujeme kvalitní uspokojování potřeb zákazníků při realizaci dodávek a služeb poskytovaných společností v souladu s jejich požadavky na kvalitu.

2.      Systematicky zdokonalujeme a aktualizujeme nabídku podnikatelských aktivit společnosti. Postupně zvyšujeme kvalitu při realizaci jednotlivých dodávek a služeb s cílem udržet a rozšířit spektrum stálých zákazníků.

3.      Splňujeme požadavky platných předpisů a nařízení v oblasti kvality.

4.      Trvale zdokonalujeme a zlepšujeme funkčnost a výkonnost systému řízení společnosti využitím zavedeného systému řízení s cílem postupné optimalizace hlavních řídících, realizačních a podpůrných procesů, jejich finančních nákladů a plynulého zabezpečování finančních, lidských a materiálových zdrojů dle potřeb jednotlivých zakázek.

5.      Neustále zvyšujeme úroveň jednotlivých činností a procesů, zejména jejich průběžným hodnocením a pravidelnou kontrolou, zainteresováním externích a interních pracovníků a dodavatelů na výsledném efektu zrealizovaných zakázek.

6.      Hlediska kvality začleňujeme do marketingu a dodavatelsko-odběratelských vztahů

7.      Vytváříme potřebné finanční zdroje pro realizaci potřebných opatření v oblasti kvality včetně zdrojů na kontrolní činnost, další rozvoj systému řízení s maximálním využitím informačního systému.

8.      Zvyšujeme a prohlubujeme podvědomí o významu kvality mezi zaměstnanci. Klademe důraz na motivované uspokojování a odpovídající ziskovost investic.

9.      Komunikujeme se zainteresovanými stranami, veřejností a spolupracujeme se státní správou.

 

 

V Jihlavě dne: 1. 8. 2018